Dr. Takács Gábor Dr. Takács Gábor Dr. Takács Gábor Dr. Takács Gábor Dr. Takács Gábor

Dr. Takács Gábor

Ügyvéd

Üdvözlöm

Az ügyvéd – évszázadok alatt kikristályosodott – feladata a megbízója jogainak és jogos érdekeinek érvényre juttatása törvényes és jogszerű eszközökkel. Határozott meggyőződésem, hogy nincs olyan – jogi relevanciával bíró – helyzet, melyet ne lehetne kölcsönös engedményeken alapuló megegyezéssel – a felek érdekeinek szem előtt tartásával – megnyugtatóan és konfliktusmentesen rendezni.

Bővebben